محمود

محمودی که دیگر مورد ستایش قرار نمیگیرد!

چهار سال پیش  که دستاویزی بودی برای محافظه کارانی که نام اصولگرا را برای خود انتخاب کرده بودند، شاید خودت هم فکرش را نمیکردی که روزی تمام قد در مقابلشان بایستی  در حالیکه در توهمات خود «ملت ایران» را پشت سر خود احساس میکردی! 

دلم برایت میسوزد، چهار سال پیش را یادت هست چه گربه رقصانی ها که نمیکردی، یک شبه سید شدی و همه مخالفانت را خس و خاشاک خواندی، فریاد بگم بگم هایت گوش فلک را کر کرده بود، آن روز فکرش را میکردی روزی با خفت و خواری  و غریبانه کلید پاستور را تحویل دهی درحالیکه نزدیکترین یارت «همان دکتر رحیمی گرانقدر» باشد که شاید فردا به دادسرای انقلاب احضار شود! آنهم نه به خاطر عقاید سیاسی و ... بلکه فساد مالی!!!

برایت متاسفم، نه به خاطر اینکه الان کسی تحویلت نمیگیرد، نه به خاطر اینکه محافظه کاران سابق، رو به خوی محافظه کاری آورده اند و پشت سرت قایم شده اند و گویی دستی از غیب آمده و چنین بلایی سر این مملکت آورده؛ بلکه به خاطر توهمی که از آن موقع دچارش بودی و در مخیلات خود فکر میکردی تو بودی که رییس جمهور شدی و مردم هم به تو رای دادند و هنوز هم همان توهم را داری!!!

دلم برای هم نسلانم میسوزد، همه مشکلات و مخاطرات دهه شصتی ها یک طرف، اینکه بهترین سال های عمرمان را تو به هدر دادی، فکر کن از بیست تا بیست و هشت سالگی ات شخصی به نام «محمود احمدی نژاد» مسند دار مملکتت باشد!

حیف است نام میرمان را در کنار نام تو بیاورم ولی به یاد آوریم روزی را که میر این روزها را پیش بینی میکرد و محافظه کاران باورش نکردند و به قول خودشان با چشم گریان به تو رای دادند و خاک بر دست و دهانی که بداند کاری غلط است و انجامش دهد.

تو سزاوار نهایت بی احترامی هستی، چون هشت سال تا توانستی بیحرمتی کردی!

تو سزاوار همه تهمت ها و توهین ها هستی که در این هشت سال به هرکسی که اسمش بر زبانت آمد تهمتی بستی حتی دوستان سابقت که روزی «دوستان قاچاقچی» خطابشان کردی

تو ...

تو....

تو....

اگر بخواهم بگویم دنیا حرف دارم برایت، از فقر و بدبختی که تو بر سر این مردم آوردی!

از تن فروشی زنان سابقا آبرومند که مسببش تو بودی!

از بیکاری جوانانی که باعثش تو بودی!

از ورشکستگی تولیدکنندگانی که تو آواره شان کردی! 

از ناامیدی و یاسی که تو بر این جامعه افکندی!

ووووووووووووووو

هزار حرف نگفته دارم بگذار بماند، عادت ندارم کسی را نبخشم اما لیاقت ماندن در خاطره نداری. پس برو و پشت سرت را هم نگاه نکن دیگر هم هوس اینجور پست ها به سرت نزند که بدجور ....


یک از جملات بی بدیل مقام معظم رهبری که مصداقش میتواند شخص شخیص محمود احمدی نژاد باشد.«آرمانگرایی بدون توجه به واقعیت به توهم می انجامد»

خدایا خائنان به این مرز و بوم را اگر قابل هدایت نیستند اول رسوا و سپس خوار ذلیل بگردان

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
نیمه پنهان

موافقم .....

مهدی حسینی

سید جان چند وقتیه نمی نویسی ؛ نگرانت شدم ؛ گرفتار بچه ای یا مشکلی خدای نکرده وجود داره ؟ ما منتظر قلم زنی ت هستیم ها !!!

رهگذر

خیلی تند رفتید ؟ این جناب روحانیتون الان این یکسال چه گلی به جمال شما زدند [عصبانی]